Presentació

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (PAPE) està format per diversos professors i grups de recerca que, de manera conjunta, persegueixen l’objectiu principal de promoure i millorar el coneixement en aquest camp, a través de tasques de docència, projectes, recerques, congressos... A més, el Departament PAPE cobreix diverses àrees de coneixement i contribueix amb diferents línies d’investigació, entre les quals podem trobar la ciutadania, el desenvolupament, l'educació i el llenguatge, la tecnologia educativa, l’escola inclusiva i la diversitat, l’educació intercultural i la primera infància. Per aquesta raó, el nostre departament consta d’una estructura multidisciplinària, la que fa possible contribuir tant a la tasca docent com a la investigadora de manera àmplia.

Per una banda, la tasca docent es caracteritza per tenir l’objectiu principal de dotar als estudiants tant d’habilitats personals i professionals dins aquesta àrea, com d’un aprenentatge adequat i òptim per tal que puguin desenvolupar un servei a la comunitat que els envolta. Els graus i postgraus als quals imparteixen docència els professors es poden consultar a l’apartat d’estudis.

Per l’altra banda, els grups de recerca que conformen aquest departament són 6, els quals tracten distints temes. Entre aquests temes hi podem trobar el desenvolupament del llenguatge i el bilingüisme, les altes capacitats intel·lectuals, l’atenció primerenca, l’escola inclusiva, l’educació ambiental, la primera infància, l’educació intercultural, els avanços tecnològics dins l’educació i la pedagogia hospitalària. Així, aquests grups indaguen a través de projectes variats, sempre perseguint els objectius d’aportar un coneixement avançat a la societat per tal de progressar en aquest àmbit i de contribuir de manera positiva envers la comunitat en què treballen.