Recerca

Els grups de recerca del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB corresponen a l’àrea de ciències de l’educació. Així, els grups que formen part del nostre departament analitzen una gran varietat de temàtiques i engloben diverses línies de recerca i projectes. A continuació, s’exposen els distints grups d’investigació, a més de les línies de recerca que engloben i les seves pàgines web corresponents.

Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL)

Línies de recerca

 • Aspectes cognitius i emocionals de la creativitat.
Altres pàgines web

 

Educació i Ciutadania (EIC)

Línies de recerca

Logo grup d'investigació educació i ciutadania

 • Educació per la sostenibilitat (Educació ambiental) i interpretació del patrimoni (Gestió cultural).
 • Formació i treball. Formació de formadors.
 • Usos socials d'internet.
Altres pàgines web

 

Grup de Tecnologia Educativa (GTE)

Línies de recerca

Logo grup de tecnologia educativa

 • Efectes dels avanços tecnològics en el procés d'ensenyança-aprenentatge.
 • Disseny didàctic en entorns tecnològics.
 • Avaluació i validació d'entorns virtuals i eines de comunicació.
Altres pàgines web

 

Grup de Recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID)

Línies de recerca
 • Escola inclusiva i atenció a la diversitat.
 • Pedagogia hospitalària.

Logo INeDITHOS

 • Atenció primerenca i inclusió social de les persones amb discapacitat.
Altres pàgines web

 

Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREI)

Línies de recerca
 • Multiculturalitat i educació.
 • Educació intercultural.
 • Diversitat cultural.

 

Grup d'Investigació Primera Infància (GIPI)

Línies de recerca

Logo Grup d'Investigació Primera Infància
 • Prevenció i salut en la primera infància.
 • Suport a les famílies en la primera infància.
 • Disseny, avaluació i implementació de programes educatius en la primera infància.
Altres pàgines web