Enllaços d'interès

Assesorament

  • OUANE (Oficina Universitària d'Atenció a les persones amb Necessitats Especials)
  • Unitat de TDAH del IUNICS
  • IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa)
  • CLIB (Colegio de Logopedas de las Islas Baleares)
  • COPIB (Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears)
  • ATELBA (Associació Trastorn Específic del Llenguatge de Balears)
  • AELFA (Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia)
  • AEAL (Associació per l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge)
  • IN (Iniciatives d'atenció a la primera infància i les famílies)

Docència

Projectes i jornades

Altres