Doctorat al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

El nostre departament ofereix la possibilitat de realitzar programes de doctorat oficials a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Així, aquells que estan directament vinculats amb el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació són:

-Doctorat en Psicologia (TPSI)

Línies de recerca:

 1. Avaluació i tractament dels trastorns mentals d'alta prevalença en adults.
 2. Epidemiologia i psicopatologia dels trastorns afectius i d'ansietat.
 3. Salut física i trastorns mentals.
 4. Diferències individuals i alteracions en els processos cognitius i neuropsicològics.
 5. Psicologia del rendiment humà.
 6. Psicologia de la salut.
 7. Metodologia aplicada a la Psicologia.
 8. Psicologia del desenvolupament i les seves dificultats.
 9. Psicologia clínica infantil.
 10. Psicologia social i bàsica, igualtat d'oportunitats i gènere.
 11. Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans.
   

-Doctorat en Educació (TEDU)

Línies de recerca:

 1. Pedagogia Social.
 2. Didàctica.
 3. Organització Educativa.
 4. Educació i Interpretació Ambiental.
 5. Alfabetització Informacional en Educació.
 6. Educació Inclusiva.
 7. Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació.
 8. Teoria de l'Educació.
 9. Història de l'Educació i del Pensament Pedagògic.
 10. Avaluació de Programes i Serveis Socials i Educatius i Promoció del Benestar.
 11. Educació en Hàbits de Vida Saludables.
 12. Educació Musical i de l'Expressió Plàstica.
 13. Psicologia del Desenvolupament.
 14. Psicologia de l'Educació i Orientació Psicopedagògica.
 15. Estudis de Gènere en Educació.
 16. Psicologia del Llenguatge.
 17. Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació.
   

-Doctorat en Tecnologia Educativa (TTED)

Per a obtenir més informació (perfil d'ingrés, pla tutorial, objectius generals, composició de la comissió acadèmica...), clica damunt el doctorat que és del vostre interès.

 

Logo Escola de Doctorat