Estudis i assignatures on participa el departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Plans d'estudi de grau

  • 29314 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància
  • 29315 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
  • 29319 - Trastorns del Desenvolupament
  • 29324 - Pràcticum I (0-3)

Màsters oficials